Diş sağlığında Florun yeri

• Diş çürüğünün temelinde kalıtımsal, çevresel etkenler, tükürük yapısı, diş sağlığına önem verilmemesi gibi nedenler yatar.
• Çocukluk çağı çürükleri, diş çürüklerinin % 5’inden sorumludur.
• Çocukluk çağında daha hızlı çürüğe yol açan ana nedenlerden birisi süt ve yeni süren daimi dişlerin mineralizasyonunun ağız içinde de devam etmesidir.
• Dişlerin bu dönemde Flor ile desteklenip güçlendirilmesi gerekir.
• Flor dişte bulunan hidroksiapatit kristallerine girerek oluşturduğu florapatit kristalleri ile dişi daha iyi korur.
• Fluoridli diş macunlarının ve florur uygulamasının diş çürüklerini önlemede etkin bir rol oynadığı saptanmıştır.
• Her gün, düzenli olarak fluoridli diş macunlarının kullanılmasıyla diş çürüklerinde en az %20-40 oranlarında azalma kaydedildiği bildirilmektedir.
• Diş macunları değişik dozlarda fluorür içermektedir.
• Küçük çocukların diş macunlarının % 30’unu yutabileceği göz önüne alınarak, miktarın anne-baba kontrolünde diş fırçasına yerleştirilmesi gereklidir.
• Bu miktar, çocuğun tırnağı boyutunda olmalı, çocuk ağzını fırçaladıktan sonra mutlaka çalkalanması,ardından tükürmesi istenmelidir.
• Dişler günde en az iki kez, ideal olarak her yemekten sonra macun kullanarak minimum iki dakika fırçalanmalıdır.
• Fluor genellikle okul dönemi çocuklarında programlar içinde uygulandığında diş çürüklerinde % 20-40 oranlarında azalma oluştuğu bildirilmiştir.
• Yüksek çürük riski taşıyan okul dönemi çocuklarında kullanılması yararlıdır.
• Altı yaşından küçük çocuklarda yutma tehlikesi olduğundan önerilmemektedir.
• Fissürleri koruyan fluorid vernikleri, fissür çürüklerini % 50-70 oranında azaltır. Fluorid lakları ve jelleri de diş doktoru denetiminde uygulanmalıdır.
• İlk zamanlarda anne-baba, bilinçli olduğu zaman çocuğun kendisi, ağız temizliğine özen göstermelidir.Anne babalar bu konuda örnek olmalıdırlar